ಪದ-ಶ್ರಾವ್ಯ

ಈಗ ಆಡಿಯೋ ಟಚ್!


  ಪದ-ಶ್ರಾವ್ಯ
  Loading Downloads
  125Episodes

  Following

  Followers

 • Archives

 • Recent Posts

 • Subscribe

  • add to iTunes
  • add to google
 • Feeds

  • rss2 podcast
  • atom feed
Archive for June 2010


Ocarina Blessings

Saturday, June 26th, 2010
DefaultTag | Comments

ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ

ದಿನಾಂಕ 27 ಜೂನ್ 2010ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ...

‘ಒಕರಿನಾ’ ನುಡಿಸಿದರು; ಹಸುಗೂಸುಗಳ ಹರಸಿದರು

"Listen Now" ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ. ಆಲಿಸಿ, ಆನಂದಿಸಿ!

- ಶ್ರೀವತ್ಸ ಜೋಶಿ

Dashboard Ganesha

Saturday, June 19th, 2010
DefaultTag | Comments

psheaderultra.jpg

ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ

ದಿನಾಂಕ 20 ಜೂನ್ 2010ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ...

ಡ್ಯಾಷ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಗಣೇಶನ ಡ್ಯಾಷಿಂಗ್ ಮಾತುಗಳು

"Listen Now" ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ. ಆಲಿಸಿ, ಆನಂದಿಸಿ!

- ಶ್ರೀವತ್ಸ ಜೋಶಿ

Daatu Kootu

Saturday, June 12th, 2010
DefaultTag | Comments

psheaderultra.jpg

ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ

ದಿನಾಂಕ 13 ಜೂನ್ 2010ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ...

ದಾಟು : ಲಘು ಧಾಟಿಯ ಚಿಂತನೆಗಳ ಒಂದು ಕೂಟು

"Listen Now" ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ. ಆಲಿಸಿ, ಆನಂದಿಸಿ!

- ಶ್ರೀವತ್ಸ ಜೋಶಿ

Mnemonics by PS readers

Saturday, June 5th, 2010
DefaultTag | Comments

psheaderultra.jpg

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ

ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂಕಣವನ್ನು ಈಗ ಓದುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೇಳಲೂಬಹುದು!

ದಿನಾಂಕ 06 ಜೂನ್ 2010ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ...

‘ಆಕೀನ ನೋಡೊ ಹಿರೇಮಠಾ’ ಸಹ ಒಂದು ನೆಮೊನಿಕ್!

"Listen Now" ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ. ಆಲಿಸಿ, ಆನಂದಿಸಿ!

- ಶ್ರೀವತ್ಸ ಜೋಶಿ