ಪದ-ಶ್ರಾವ್ಯ

ಈಗ ಆಡಿಯೋ ಟಚ್!

26
Jun 2010
Ocarina Blessings
Posted in DefaultTag by sjoshi at 11:30 am

ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ

ದಿನಾಂಕ 27 ಜೂನ್ 2010ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ...

‘ಒಕರಿನಾ’ ನುಡಿಸಿದರು; ಹಸುಗೂಸುಗಳ ಹರಸಿದರು

"Listen Now" ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ. ಆಲಿಸಿ, ಆನಂದಿಸಿ!

- ಶ್ರೀವತ್ಸ ಜೋಶಿ


Download(Loading) You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response , or trackback from your own site.
Podbean App

Play this podcast on Podbean App