ಪದ-ಶ್ರಾವ್ಯ

ಈಗ ಆಡಿಯೋ ಟಚ್!

1
May 2010
biDubiDu ella chinthya
Posted in DefaultTag by sjoshi at 12:07 pm

psheaderultra.jpg

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ

ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂಕಣ ಈಗ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ!

ದಿನಾಂಕ 2 ಮೇ 2010ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ

ಬಿಡುಬಿಡು ಎಲ್ಲ ಚಿಂತ್ಯ, ತಿಂದುಬಿಡು ಬೆಲ್ಲ ಮೆಂತ್ಯ!

(ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ "substitute ಸಂಸ್ಕೃತಿ" ಕುರಿತು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಾಧಾರಿತ ಹರಟೆ)

ಲೇಖನವನ್ನು ಓದುತ್ತೀರಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.

"Listen Now" ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ. ಆಲಿಸಿ, ಆನಂದಿಸಿ!

- ಶ್ರೀವತ್ಸ ಜೋಶಿ


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response , or trackback from your own site.